มีเดีย

THAILAND DOING BUSINESS 2020: TOWARDS EASE OF DOING BUSINESS 2021

รายงานผลดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก

DOWNLOAD THAI | DOWNLOAD ENGLISH

 

Top 10 Asean countries for Ease of doing business in 2019

อันดับที่ 1 คือสิงคโปร์ อันดับที่ 2 คือมาเลเซีย และอันดับที่ 3 คือประเทศไทย ข้อมูลเพิ่มเติม https://youtu.be/t3QV6RnIMJk

DOWN LOAD

How to apply for contributors in doing business

มาร่วมเป็นหนึ่งในเครือข่ายของ World Bank ในการสร้างการพัฒนามาสู่ประเทศไทย ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=hgEvV-mPPXQ&feature=youtu.be

DOWN LOAD

Thailand for ease of doing business in ranking 2019

มาดูว่าประเทศไทยมีอันดับที่เท่าไหร่ในปี 2019

DOWN LOAD

Timeline of Ease of Doing Business

Each year, World Bank has implemented timeline for Ease of Doing Business which will be connected between private and public sectors, these processes include collecting data, analyze data, and conclusion of all into the Ease of Doing Business ranking.

DOWN LOAD

ฺBusiness security searching manual

ฺBusiness security searching manual

DOWN LOAD