รายงานความง่ายในการทำธุรกิจ

 

EASE OF DOING BUSINESS THAILAND

โครงการทำธุรกิจให้มาตรการตามวัตถุประสงค์ของกฎเกณฑ์ทางธุรกิจและการบังคับใช้ใน 190 ประเทศและเมืองที่เลือกในระดับประเทศและระดับภูมิภาค โครงการทำธุรกิจที่เปิดตัวในปี 2545 มองไปที่ บริษัท ขนาดเล็กและขนาดกลางในประเทศและวัดกฎระเบียบที่บังคับใช้กับพวกเขาตลอดวงจรชีวิตของพวกเขา โดยการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่ครอบคลุมเพื่อเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมการควบคุมทางธุรกิจข้ามเศรษฐกิจและเมื่อเวลาผ่านไป Doing Business ส่งเสริมให้เศรษฐกิจแข่งขันกับกฎระเบียบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เสนอมาตรฐานที่วัดได้สำหรับการปฏิรูป และทำหน้าที่เป็นทรัพยากรสำหรับนักวิชาการนักข่าวนักวิจัยภาคเอกชนและคนอื่น ๆ ที่สนใจในบรรยากาศทางธุรกิจของแต่ละเศรษฐกิจ

 

FACT SHEET

DB 2019

No content

DB 2018

No content